Asicon 2017

 

Faculty

 

International Faculty

 

Dr. Franco Buonaguro
Italy

Dr. Bilali Camara

UNAIDS

       

Dr. Jyoti Dhar
UK

Dr. Herve Fleury
France

       

Dr. Hans Jaeger
Germany

Dr. Uday Joshi
UK

       

Dr. Rami Kantor
USA

Dr. David Katzenstein
USA

       

Dr. Sharon R Lewin
Australia

Dr. Razia Hassan-Moosa
South Africa

 

       

Dr. Joel Palefsky
USA

Dr. Usha Sharma
USA

       

Dr. Hiten Thaker
UK

Dr. Stefano Vella
Italy

       

Dr. Ed Wilkins
UK

Dr. Vijay Yeldandi
USA

       
       

*Confirmation Awaiting

National Faculty

 

Dr. Glory Alexandar, Bangalore

Dr. Ruby Bansal, Ghaziabad

Dr. Milind Bhrushundi, Nagpur

Dr. Vishwanath Billa, Mumbai

Dr. Prakash Bora, Mumbai Dr. Naval Chandra, Hyderabad

Dr. Tapan Dhole, Lucknow

Dr. R. R. Gangakhedkar, Pune

Dr. I. S. Gilada, Mumbai

Dr. R. S. Gupta, NACO

Dr. S. K. Guha, Kolkata

Dr. B. C. Gupta, Chandigarh

Dr. Rajiv Jerajani, Mumbai Dr. Vinay Kulkarni, Pune
Dr. Ajith Kumar K, Trichur Dr. Sunil Khaparde, RNTCP

Dr. R. Sajith Kumar, Kottayam

Dr. G. Manoharan, Coimbatore

Dr. Dilip Mathai, Hyderabad

Dr. Dinesh Mathur, Jaipur

Dr. Rajeev Mehta, Mumbai

Dr. N. Kumarasamy, Chennai

Dr. S. N. Mothi, Mysore

Dr. Nalin Nag, Delhi

Dr. George Oommen, Mumbai

Dr. Arun Kumar Panda, NACO

Dr. Murugesh Pastapur, Gulbarga

Dr. A. R. Pazare, Mumbai

Dr. Atul Patel, Ahmedabad

Dr. Sanjay Pujari, Pune

Dr. G. D. Ravindran, Bangalore

Dr. B. B. Rewari, WHO

Dr. Meka Satyanarayana, Hyderabad

Dr. Murugan Sankaranantham, Tirunelveli

Dr. Sunil Solomon, Chennai

Dr. Manju Sengar, Mumbai

Dr. Harsh Toshniwal, Ahmedabad

Dr. Abhay Chowdhary, Mumbai