Pedicon-2018-Nagpur, pedicon 2018

National Faculty


Dr. Glory Alexandar, Bangalore Dr. Ruby Bansal, Ghaziabad
Dr. Milind Bhrushundi, Nagpur Dr. Prakash Bora, Mumbai
Dr. Naval Chandra, Hyderabad Dr. Tapan Dhole, Lucknow
Dr. M Dinaker, Hyderabad Dr. R. R. Gangakhedkar, Pune
Dr. I. S. Gilada, Mumbai Dr. R. S. Gupta, NACO
Dr. S. K. Guha, Kolkata Dr. Rajiv Jerajani, Mumbai
Dr. Sunil Khaparde, RNTCP Dr. R. Sajith Kumar, Kottayam
Dr. N. Kumarasamy, Chennai Dr. Ajitkumar K., Trichur
Dr. G. Manoharan, Coimbatore Dr. Dilip Mathai, Hyderabad
Dr. Rajeev Mehta, Mumbai Dr. Preeti Mehta, Mumbai
Dr. S. N. Mothi, Mysore Dr. Nalin Nag, Delhi
Dr. George Oommen, Mumbai Dr. Murugesh Pastapur, Gulbarga
Dr. Atul Patel, Ahmedabad Dr. A. R. Pazare, Mumbai
Dr. S. Poongulali, Chennai Dr. Sanjay Pujari, Pune
Dr. G. D. Ravindran, Bangalore Dr. John Ramnathapuram, Mangalore
Dr. Satish Rao, Bangalore Dr. B. B. Rewari, WHO
Dr. K. S. Sachdeva, NACO Dr. Basavaraj Sajjan, Hubli
Dr. Meka Satyanarayana, Hyderabad Dr. K. Satish, Bangalore
Dr. B. Satish, Bangalore Dr. Suresh Shastri, Bangalore
Dr. Sunil Soloman, Chennai Dr. P Narendra Singh, Imphal
Dr. Rajeev Soman, Mumbai Dr.Harsha Toshniwal, Ahmedabad
Dr. Amitabh Upadhyay, Allahabad Dr. Alok Vashishtha, Haridwar