Pedicon-2018-Nagpur, pedicon 2018

National Faculty


Dr. Glory Alexandar, Bangalore Dr. Ruby Bansal, Ghaziabad
Dr. Milind Bhrushundi, Nagpur Dr. Prakash Bora, Mumbai
Dr. Naval Chandra, Hyderabad Dr. Tapan Dhole, Lucknow
Dr. R. R. Gangakhedkar, Pune Dr. I. S. Gilada, Mumbai
Dr. R. S. Gupta, NACO Dr. S. K. Guha, Kolkata
Dr. Rajiv Jerajani, Mumbai Dr. Sunil Khaparde, RNTCP
Dr. R. Sajith Kumar, Kottayam Dr. N. Kumarasamy, Chennai
Dr. G. Manoharan, Coimbatore Dr. Dilip Mathai, Hyderabad
Dr. Rajeev Mehta, Mumbai Dr. Preeti Mehta, Mumbai
Dr. S. N. Mothi, Mysore Dr. Nalin Nag, Delhi
Dr. George Oommen, Mumbai Dr. Murugesh Pastapur, Gulbarga
Dr. Atul Patel, Ahmedabad Dr. S. Poongulali, Chennai
Dr. Sanjay Pujari, Pune Dr. G. D. Ravindran, Bangalore
Dr. John Ramnathapuram, Mangalore Dr. Satish Rao, Bangalore
Dr. B. B. Rewari, WHO Dr. K. S. Sachdeva, NACO
Dr. Basavaraj Sajjan, Hubli Dr. Meka Satyanarayana, Hyderabad
Dr. K. Satish, Bangalore Dr. B. Satish, Bangalore
Dr. Suresh Shastri, Bangalore Dr. Sunil Soloman, Chennai
Dr. P Narendra Singh, Imphal Dr. Rajeev Soman, Mumbai
Dr. Amitabh Upadhyay, Allahabad Dr. Vanita Gupta, Chandigarh
Dr. B C Gupta, Delhi Dr. Ketan Ranpariya, Surat
Dr. Nomita Chandhiok, ICMR Dr. Ameet Dravid, Pune
Dr. Salil Bendre, Mumbai Dr. Srikanth Tripathy, Chennai